Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 16/06/2024
Thấp/Cao
28.3/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.1/ 34.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
35/ 35.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.9/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.4/ 31.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.1/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 33.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

26.7°/36.5°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

10.77