Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:13 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 32.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây rải rác 32.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

24.5°/33.2°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

8.09