Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:32 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ

07:00

24.9°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
97%
4.14 km/giờ

10:00

25.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.64 km/giờ

13:00

28.2°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.51 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.26 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.22 km/giờ

22:00

25.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.63 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.87 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.28 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.04 km/giờ

13:00

32.4°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
0.5 km/giờ

16:00

31.8°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.42 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.08 km/giờ

22:00

25.8°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.94 km/giờ

04:00

24.1°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.68 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.46 km/giờ

10:00

29.4°C / 33°C
Mây rải rác Mây rải rác
70%
3.03 km/giờ

13:00

32.9°C / 37.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
59%
2.21 km/giờ

16:00

30.6°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.55 km/giờ

19:00

26.4°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.07 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.4°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.67 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.85 km/giờ

07:00

24.3°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.26 km/giờ

10:00

29.3°C / 33.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
1.98 km/giờ

13:00

33.7°C / 37.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
55%
1.38 km/giờ

16:00

28.4°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.27 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.86 km/giờ

22:00

25.6°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.38 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.6/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.37 km/giờ

04:00

24°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.68 km/giờ

07:00

25.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.61 km/giờ

10:00

28.9°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.45 km/giờ

13:00

31°C / 34.3°C
Mây cụm Mây cụm
61%
1.78 km/giờ

16:00

29°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.25 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.47 km/giờ

22:00

25.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.21 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.06 km/giờ

04:00

25°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.8 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.5°/32.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0