Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:20 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 29.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.5°/32.5°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0