Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.3°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 32.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.4°/32.1°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.85