Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:49 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
24.4/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.5°
Sáng/Tối
23.1/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.4/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 30.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 21.3°
Sáng/Tối
22.9/ 27.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.5/ 21.3°
Sáng/Tối
20.2/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22/ 29.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.6°/33.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0