Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:05 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.6/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa vừa 30.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.9°/30.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.1