Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 21/01/2022
Chỉ số UV
0.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
1.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
1.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
8.56 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.23 km
Áp suất

1013 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.85 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Hải Phòng
Đã cập nhật 5 phút trước
Ít mây 18°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:36
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.71