Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:41 | 17/10/2021
Chỉ số UV
1.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.61
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Hải Phòng
Đã cập nhật 50 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.61