Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:36 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Mưa nhẹ
Hải Phòng
Đã cập nhật 25 phút trước
Ít mây 18°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:36
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.71