Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

995 mb

Gió

10.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

996 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.3/ 30.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26.8/ 32.6°
Áp suất

996 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 32.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25.9°
Sáng/Tối
27.2/ 26.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.2°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Thấp/Cao

24.7°/31.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

8.23 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.27