Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:31 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

14.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Bầu trời quang đãng
Hải Phòng
Đã cập nhật 8 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.86