Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Ít mây
Hải Phòng
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.61