Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:30 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
25/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

9.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

8.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây thưa
Hải Phòng
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0