Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:48 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.54