Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:35 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 24.2°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 29.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26.1°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 29.3°
Sáng/Tối
29.6/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 24.7°
Sáng/Tối
29.6/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 21.9°
Sáng/Tối
22.2/ 22.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 21.3°
Sáng/Tối
21.6/ 22.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.9°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 27.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Thấp/Cao

26.8°/32.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0