Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:42 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 29.7°
Sáng/Tối
29.2/ 31.2°
Áp suất

995 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 31.4°
Áp suất

995 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 31°
Sáng/Tối
29.4/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 31°
Sáng/Tối
30.4/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
29.8/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.9°
Sáng/Tối
30.9/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.4°
Sáng/Tối
29.3/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 30.2°
Sáng/Tối
29.1/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.1°
Sáng/Tối
29.4/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.5/ 31.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 31°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 30.9°
Sáng/Tối
28.9/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
30.6/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 29.5°
Sáng/Tối
30.1/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
30.3/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.8°
Sáng/Tối
30.8/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 29.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Thấp/Cao

25.3°/35.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0