Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:55 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây thưa
Hải Phòng
Đã cập nhật 60 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

5.14