Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:04 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
30/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Hải Phòng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0