Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:24 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Bầu trời quang đãng

19:00

18°C / 18°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
74%
3.64 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
78%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Mây thưa Mây thưa
83%
2.11 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.08 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.43 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.59 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.56 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.73 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.42 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.84 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.54 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.06 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.2 km/giờ

10:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.48 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.21 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.46 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.97 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.8 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:44
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.83 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.71 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.96 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
5.04 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.37 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.74 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.25 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.16 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.59 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.93 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.33 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.52 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.84 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.92 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
4.11 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4.26 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4.44 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
4.76 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.32 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.03 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.47 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.91 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0