Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

11.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Hải Phòng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0