Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
28.2/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28/ 28.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 27.5°
Sáng/Tối
25.4/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.4/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 31.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.9°
Sáng/Tối
28.6/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.8/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 28.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

26.7°/31.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

0