Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:13 | 17/10/2021
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Hải Phòng
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.61