Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:01 | 26/09/2022
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
31/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Hải Phòng
Đã cập nhật 10 phút trước
Bầu trời quang đãng 33°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.86