Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:03 | 29/06/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Ít mây
Chỉ số UV
2.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
7.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
6.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
7.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.14 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.38 km
Áp suất

1000 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.25 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.22 km
Áp suất

999 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.68 km
Áp suất

999 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.56 km
Áp suất

1000 mb

Mưa rất nặng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.72 km
Áp suất

1001 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.32
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Hà Nội
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0