Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 29/11/2022
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
4.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.99
Tầm nhìn
6.79 km
Áp suất

1015 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
3.3
Tầm nhìn
7.53 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Hà Nội
Đã cập nhật 23 phút trước
Sương mờ 25°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Thấp/Cao

15°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

4.1 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.11