Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:12 | 21/04/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.57
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.27
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.15
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 24.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

23.2°/33.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0