Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:27 | 28/10/2021
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.45
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.97
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.07
Tầm nhìn
6.22 km
Áp suất

1017 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.96
Tầm nhìn
5.65 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.48
Tầm nhìn
5.43 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.27
Tầm nhìn
6.8 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
8.04 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.02
Tầm nhìn
9.48 km
Áp suất

1019 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
7.24 km
Áp suất

1019 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.31
Tầm nhìn
9.82 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.47
Tầm nhìn
5.7 km
Áp suất

1018 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
8.36 km
Áp suất

1017 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Hà Nội
Đã cập nhật 60 phút trước
Sương mờ 21°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

2.2 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.12