Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:07 | 10/06/2023
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.47
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 27 phút trước
Sương mờ 28°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

3.3 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

1.11