Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:06 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
16.8/ 17.7°
Sáng/Tối
15.9/ 17.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Mưa nhẹ

04:00

14.6°C / 14.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.03 km/giờ

07:00

14.9°C / 14.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.63 km/giờ

10:00

15.7°C / 15.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.48 km/giờ

13:00

16.5°C / 16.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.18 km/giờ

16:00

17.6°C / 17.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.53 km/giờ

19:00

17.4°C / 17.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.88 km/giờ

22:00

17.4°C / 17.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.96 km/giờ
Ngày/Đêm
19.3/ 18.8°
Sáng/Tối
17.2/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây

01:00

17.8°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.77 km/giờ

04:00

17.7°C / 17.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.64 km/giờ

07:00

17.8°C / 17.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.29 km/giờ

10:00

18.8°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.84 km/giờ

13:00

19.5°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.59 km/giờ

16:00

19.6°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.44 km/giờ

19:00

19.8°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.57 km/giờ

22:00

18.7°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
20.6/ 20.4°
Sáng/Tối
18.8/ 21.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ

01:00

18.2°C / 18.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.05 km/giờ

04:00

18.7°C / 18.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.08 km/giờ

07:00

18.2°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.03 km/giờ

10:00

19.8°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.04 km/giờ

13:00

21°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.5 km/giờ

16:00

22.5°C / 22.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.24 km/giờ

19:00

21.2°C / 21.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.41 km/giờ

22:00

20°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
22.3/ 19.8°
Sáng/Tối
19.5/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.73 km/giờ

04:00

19.9°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.01 km/giờ

07:00

19.3°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.84 km/giờ

10:00

20.3°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.02 km/giờ

13:00

22.5°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.02 km/giờ

16:00

21.9°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.87 km/giờ

19:00

20.7°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.62 km/giờ

22:00

19.7°C / 19.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.43 km/giờ
Ngày/Đêm
21.9/ 20°
Sáng/Tối
18.9/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây

01:00

19.9°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.65 km/giờ

04:00

18.6°C / 19.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.86 km/giờ

07:00

18.5°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
3.08 km/giờ

10:00

20.8°C / 20.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.3 km/giờ

13:00

21.6°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.18 km/giờ

16:00

22.8°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.42 km/giờ

19:00

22.6°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.95 km/giờ

22:00

20.1°C / 21.4°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.69 km/giờ
Ngày/Đêm
22.6/ 21.2°
Sáng/Tối
20.9/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ

01:00

20.4°C / 21.7°C
Mây cụm Mây cụm
93%
3.45 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Sương mờ 14.3°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 14.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:58
Thấp/Cao

14.8°/19.7°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

4.7 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

13.9 °C

Chỉ số UV

0