Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:01 | 28/10/2021
Thấp/Cao
20/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
5.65 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
8.04 km
Áp suất

1016 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Hà Nội
Đã cập nhật 20 phút trước
Sương mờ 21°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

3.7 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0