Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:01 | 25/02/2024
Thấp/Cao
18.4/ 18.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.8/ 17.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.6/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.8/ 18.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 13.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

13.5°/21°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

11.7 °C

Chỉ số UV

1.02