Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:46 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ

04:00

24.6°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.75 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.24 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.47 km/giờ

13:00

32.8°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.21 km/giờ

16:00

31.9°C / 37.1°C
Mây cụm Mây cụm
63%
6.1 km/giờ

19:00

28.4°C / 31.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
5.3 km/giờ

22:00

27.6°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.18 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
80%
0.8 km/giờ

04:00

26.4°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.33 km/giờ

07:00

26.2°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.27 km/giờ

10:00

27.1°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.22 km/giờ

13:00

31.4°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.37 km/giờ

16:00

31°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.89 km/giờ

19:00

28.4°C / 32.9°C
Mây cụm Mây cụm
76%
3.06 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4 km/giờ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.92 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.19 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.96 km/giờ

10:00

24.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.29 km/giờ

13:00

24.1°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.91 km/giờ

16:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.18 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.17 km/giờ

22:00

23.6°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
24.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.6/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.07 km/giờ

04:00

23.5°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.29 km/giờ

07:00

23.2°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.3 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.24 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.4 km/giờ

16:00

26.8°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.07 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.54 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.28 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

23.2°/33.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0