Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Hà Nội
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.72 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0