Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 11°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 11°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 13°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Mây cụm
Hà Nội
Đã cập nhật 25 phút trước
Sương mờ 26°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Thấp/Cao

15°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0