Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:09 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.6°
Sáng/Tối
29.6/ 29.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 30.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.1°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.4°
Sáng/Tối
29.9/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.7°
Sáng/Tối
29.3/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29°
Sáng/Tối
29.7/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29.5/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.3°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.2°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.8°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

26.1°/35.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

27.8 °C

Chỉ số UV

0