Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:57 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
24/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây cụm
Đã cập nhật 8 phút trước
Ánh sáng cường độ mưa phùn 20°

C

F

Ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

2.3 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0