Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:18 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Ít mây
Hà Nội
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0