Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Hà Nội
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0