Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:35 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Mây thưa
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0