Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:25 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1025 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1025 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:44
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0