Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:01 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.7/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
26.6/ 28.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29.5°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

999 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.4/ 31.2°
Áp suất

996 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 29.4°
Áp suất

997 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
28.1/ 31.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

998 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 26.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 32.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Thấp/Cao

27.9°/34.1°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

28.7 °C

Chỉ số UV

8.33