Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:28 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.9