Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:25 | 29/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

994 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

994 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
30/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
30/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:41
Mưa nhẹ
Hà Nội
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Thấp/Cao

25°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0