Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
23.5/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 34.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 36.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 35.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 29.7°
Sáng/Tối
26.9/ 38.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.4°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 27.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

26.9°/39.5°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0