Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:02 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
15.2/ 17.7°
Sáng/Tối
14.1/ 15.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.3/ 18.6°
Sáng/Tối
17.9/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 16.3°
Sáng/Tối
17.4/ 17.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 20.4°
Sáng/Tối
17.1/ 20.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 20.5°
Sáng/Tối
20.6/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.3/ 13.4°
Sáng/Tối
16.5/ 14.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.1/ 12.3°
Sáng/Tối
12.8/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 16.3°
Sáng/Tối
12.4/ 19.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.2/ 21.1°
Sáng/Tối
17.5/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
21.4/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 14.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

14.2°/19.2°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

11.6 °C

Chỉ số UV

0