Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:42 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0