Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:24 | 19/04/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
1.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
4.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
6.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
6.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.28
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
1.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
4.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
3.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây thưa 25.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

25°/38.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.71 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0