Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:30 | 09/06/2023
Chỉ số UV
0.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
3.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa cường độ nặng
Chỉ số UV
3.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.36
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.75
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.21
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.4
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.31
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.68
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.92
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa cường độ nặng 28°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.53