Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:07 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 29.8°
Sáng/Tối
29.8/ 34.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 30.3°
Sáng/Tối
28.6/ 35.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.9/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 34.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 31.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31.1°
Áp suất

998 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

980 mb

Gió

16.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
25/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.6/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.6°
Sáng/Tối
30.4/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây cụm 30.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Thấp/Cao

28.6°/39.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

1