Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:48 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa cường độ nặng
Hà Nam
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0