Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:29 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.39