Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mây cụm
Hà Nam
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.54 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

10.85