Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mưa nhẹ
Hà Nam
Đã cập nhật 17 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Thấp/Cao

15°/22°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.26 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

5.22