Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:37 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.77