Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:18 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Hà Nam
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

3.01