Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:04 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.5/ 18.7°
Sáng/Tối
17.1/ 19.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 18°
Sáng/Tối
18.7/ 19.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.1/ 19.6°
Sáng/Tối
18.8/ 21.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 18.9°
Sáng/Tối
19/ 19.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 20.4°
Sáng/Tối
18.6/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.2°
Sáng/Tối
21.3/ 22.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 13.9°
Sáng/Tối
17.6/ 13.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 13.4°
Sáng/Tối
12/ 13.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 17.7°
Sáng/Tối
14.1/ 18.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 22.7°
Sáng/Tối
18.7/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

17.2°/20.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

15.2 °C

Chỉ số UV

0