Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:34 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:14
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
25/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Mưa nhẹ
Hà Nam
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:14
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.01