Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:24 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
24/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

3.58