Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:39 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 28.9°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Thấp/Cao

25.9°/34°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0