Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:08 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Nhiều mây
Hà Nam
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.01