Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa

04:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.72 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.51 km/giờ

10:00

26.3°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.31 km/giờ

13:00

27.3°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.65 km/giờ

16:00

25.6°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.37 km/giờ

19:00

27°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.74 km/giờ

22:00

26.8°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.75 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 29°
Sáng/Tối
25.3/ 31.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa

01:00

27°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.01 km/giờ

04:00

25°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.71 km/giờ

07:00

27.9°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.8 km/giờ

10:00

31.8°C / 38.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.27 km/giờ

13:00

33.5°C / 40.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
66%
2.21 km/giờ

16:00

32.8°C / 39.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
69%
0.08 km/giờ

19:00

29.4°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.07 km/giờ

22:00

28.5°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Nhiều mây

01:00

27.5°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.34 km/giờ

04:00

27.7°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.37 km/giờ

07:00

28.9°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.18 km/giờ

10:00

32.8°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.62 km/giờ

13:00

36.8°C / 43.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
0.99 km/giờ

16:00

36.8°C / 43.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.37 km/giờ

19:00

31°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.87 km/giờ

22:00

29°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.15 km/giờ
Ngày/Đêm
37.6/ 29.5°
Sáng/Tối
30.6/ 31.8°
Áp suất

997 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa nhẹ

01:00

29.7°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.23 km/giờ

04:00

28.3°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.74 km/giờ

07:00

30.9°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.32 km/giờ

10:00

34.2°C / 41.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.89 km/giờ

13:00

37.7°C / 44.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
1.93 km/giờ

16:00

38.1°C / 45.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
49%
1.08 km/giờ

19:00

31.1°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.84 km/giờ

22:00

29.3°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

998 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa

01:00

29.6°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.47 km/giờ

04:00

28°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.34 km/giờ

07:00

27.4°C / 32.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.55 km/giờ

10:00

29.2°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.17 km/giờ

13:00

31.1°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.88 km/giờ

16:00

30.8°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.16 km/giờ

19:00

29.7°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.4 km/giờ

22:00

28.1°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
27.9/ 26.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa

01:00

27.6°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.47 km/giờ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mưa vừa 25.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Thấp/Cao

25.1°/33.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

8.39 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0