Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
17.5/ 17.7°
Sáng/Tối
14.4/ 19.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây

19:00

18.6°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.9 km/giờ

22:00

18.7°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.2°
Sáng/Tối
17.6/ 19.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Nhiều mây

01:00

18.8°C / 18.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.43 km/giờ

04:00

17.7°C / 17.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.18 km/giờ

07:00

18°C / 17.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.6 km/giờ

10:00

18.9°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.51 km/giờ

13:00

20.3°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.52 km/giờ

16:00

20.8°C / 20.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.38 km/giờ

19:00

19.5°C / 19.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.21 km/giờ

22:00

18.1°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.84 km/giờ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.8°
Sáng/Tối
18.2/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ

01:00

18.7°C / 18.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.57 km/giờ

04:00

18.9°C / 18.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.43 km/giờ

07:00

18.1°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.01 km/giờ

10:00

18.5°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.24 km/giờ

13:00

19.3°C / 19.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.73 km/giờ

16:00

18.2°C / 18.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.66 km/giờ

19:00

18.7°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.02 km/giờ

22:00

18.7°C / 18.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.6°
Sáng/Tối
18.1/ 21.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây

01:00

17.2°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.18 km/giờ

04:00

17.3°C / 18.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.72 km/giờ

07:00

18.3°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.36 km/giờ

10:00

19.7°C / 19.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.76 km/giờ

13:00

23.8°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.95 km/giờ

16:00

23.6°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.57 km/giờ

19:00

21.9°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
3.12 km/giờ

22:00

21.5°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.6 km/giờ
Ngày/Đêm
22.9/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ

01:00

21.9°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.99 km/giờ

04:00

21°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.3 km/giờ

07:00

21.8°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.85 km/giờ

10:00

22.3°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.25 km/giờ

13:00

22.9°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.86 km/giờ

16:00

24°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.9 km/giờ

19:00

22.2°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.46 km/giờ

22:00

21.5°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.71 km/giờ
Ngày/Đêm
17.9/ 14.1°
Sáng/Tối
19.6/ 15.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ

01:00

21.1°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.12 km/giờ

04:00

20.1°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.08 km/giờ

07:00

19.4°C / 19.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.46 km/giờ

10:00

18.5°C / 18.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.9 km/giờ

13:00

17.4°C / 17.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.05 km/giờ

16:00

16.2°C / 16.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.3 km/giờ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 19.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

17.3°/20.1°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

14.5 °C

Chỉ số UV

0