Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:13 | 25/02/2024
Thấp/Cao
17.7/ 17.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 17.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 17.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.5/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 20.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.4/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

17.4°/20.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

14.8 °C

Chỉ số UV

0