Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:33 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Hà Nam
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.71