Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.6/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 15.6°
Sáng/Tối
15.2/ 15.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.3/ 14.4°
Sáng/Tối
14.8/ 14.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 18.3°
Sáng/Tối
15.1/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 20°
Sáng/Tối
18.3/ 20.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
17.4/ 13.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 14.4°
Sáng/Tối
14/ 14.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 17.4°
Sáng/Tối
14.1/ 17.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20.6°
Sáng/Tối
18.7/ 20.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.5°
Sáng/Tối
20.5/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 22.6°
Sáng/Tối
21.6/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
23.7/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19.2/ 17.8°
Sáng/Tối
22.3/ 18.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 17.5°
Sáng/Tối
16.4/ 18.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 20.5°
Sáng/Tối
17.8/ 20.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.2°
Sáng/Tối
21.6/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 22.1°
Sáng/Tối
23.9/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.5/ 20.9°
Sáng/Tối
21.9/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 22°
Sáng/Tối
20.9/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22°
Sáng/Tối
21.5/ 23.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.8/ 24.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27.2°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 17.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

17.2°/21.2°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

13.8 °C

Chỉ số UV

1.53