Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:42 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 28°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.27