Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:43 | 08/12/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.14 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.36 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.48
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.79
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.73
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.68 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.93 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.68 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
3.28 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.94
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
7.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.83
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 19.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Thấp/Cao

18.7°/26.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

3.14 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0