Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Gia Lai
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.07