Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:19 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:19
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:17
Mưa nhẹ
Gia Lai
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 20°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:22
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.48