Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23.5/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.4/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 22.4°
Sáng/Tối
22.3/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.1°
Sáng/Tối
23.7/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 23.2°
Sáng/Tối
22.3/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.1/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.9/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23/ 24.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

10.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

11.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Nhiều mây
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Thấp/Cao

22.8°/30.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.58 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

3.8