Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Gia Lai
Đã cập nhật 11 phút trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:05
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

6.06 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.93