Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:13 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 19°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 19°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Thấp/Cao

18°/37°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.29 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.14