Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:29 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:26
Mưa vừa
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0