Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:33 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

994 mb

Gió

12.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Gia Lai
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0