Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:55 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25/ 21.8°
Sáng/Tối
22.8/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 20.7°
Sáng/Tối
21.1/ 22.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.9/ 19.6°
Sáng/Tối
20.4/ 22.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20.2°
Sáng/Tối
21/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.4/ 21.8°
Sáng/Tối
21.2/ 23.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.8/ 21.3°
Sáng/Tối
21.5/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.5°
Sáng/Tối
22.5/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 19.9°
Sáng/Tối
21.6/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21.3°
Sáng/Tối
21.4/ 23.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.9/ 20.8°
Sáng/Tối
21.7/ 22.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.5/ 21.1°
Sáng/Tối
21.2/ 22.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.2°
Sáng/Tối
21.6/ 21.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.6/ 19.4°
Sáng/Tối
20.3/ 20.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 19.9°
Sáng/Tối
19.2/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 20.4°
Sáng/Tối
19.1/ 21.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 20.3°
Sáng/Tối
21/ 20.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 19.7°
Sáng/Tối
19/ 21.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 20.3°
Sáng/Tối
20.4/ 21.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 21.3°
Sáng/Tối
20.4/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 21.5°
Sáng/Tối
21.4/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 21.9°
Sáng/Tối
21.3/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 20.4°
Sáng/Tối
21.9/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 20.4°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 20.5°
Sáng/Tối
20.9/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.2°
Sáng/Tối
20.9/ 22.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 20.8°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.1°
Sáng/Tối
19.2/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 19.9°
Sáng/Tối
19/ 21.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.5°
Sáng/Tối
20.9/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 18.2°
Sáng/Tối
20.4/ 18.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 19.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Thấp/Cao

18.4°/26.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

3.14 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

0