Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 08/02/2023
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
7.68 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
8.48 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:47
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8.12 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0