Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:15 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:47
Mây cụm
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Thấp/Cao

16°/26°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.98 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0