Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:25 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

995 mb

Gió

13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa vừa
Gia Lai
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0