Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:00 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21.6/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 24.2°
Sáng/Tối
22.5/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 22.5°
Sáng/Tối
23.6/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 24.6°
Sáng/Tối
22.4/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 34.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 25.3°
Sáng/Tối
23.8/ 36.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 26.4°
Sáng/Tối
23.4/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 27.2°
Sáng/Tối
24.4/ 36.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 35.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Thấp/Cao

22.4°/40.2°

Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.04 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

10.3