Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:25 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa vừa

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.15 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.63 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
0.9 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.73 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.55 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.1 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.07 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.09 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.36 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.16 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.58 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.65 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.09 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
1.13 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
1.02 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
0.36 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.16 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.23 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.38 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
1.05 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
1.05 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
0.99 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mây rải rác Mây rải rác
64%
1.14 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
3.06 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.88 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.37 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.51 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.73 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.95 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.61 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.38 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.78 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.48 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.48 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.41 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.14 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.83 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0