Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 08/12/2023

Song An

0 mm

đo tại Xã Song An, Thị xã An Khê

Đập thị trấn Chư Prông

0 mm

đo tại Đập thị trấn Chư Prông

Khu du lịch Hoàng Vân

0 mm

đo tại Khu du lịch Hoàng Vân

Thủy điện Ia Grai 1

0 mm

đo tại Cửa nhận nước Thủy điện Ia Grai 1

Khu trồng cỏ Hoàng Anh

0 mm

đo tại Khu trồng cỏ Hoàng Anh

Hồ chứa nước Ia Glai

0 mm

đo tại Hồ chứa nước Ia Glai

Yang Nam

0 mm

đo tại UBND xã Yang Nam

Kon Dơng

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Kon Dơng

Ia Ake

0 mm

đo tại UBND xã Ia Ake

Ia Piơr

0 mm

đo tại UBND xã Ia Piơr

Đập, Thủy điện Đăk Srông 2

0 mm

đo tại Đập tràn Thủy điện Đăk Srông 2

Hồ Plei Thơ Ga

0 mm

đo tại Ban quản lý hồ Plei Thơ Ga

Ia Broãi

0 mm

đo tại UBND xã Ia Broãi

Ayun

0 mm

đo tại Công ty KTTL Gia Lai

Ia Pnôn

0 mm

đo tại UBND xã Ia Pnôn

Đập, Thủy điện Đăk Srông 3A

0 mm

đo tại Đập tràn Thủy điện Đăk Srông 3A

Đăk Tơ Pang

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Tơ Pang

Chư Mố

0 mm

đo tại UBND xã Chư Mố

Đất Bằng

0 mm

đo tại Xã Đất Bằng, huyện Krông Pa

Đăk Đoa

0 mm

đo tại Xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa

Krông Pa

0 mm

đo tại Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa

Chư Prông

0 mm

đo tại TT Chư Prông, huyện Chư Prông

Mang Yang

0 mm

đo tại Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa

KBang

0 mm

đo tại Thị trấn Kbang, huyện Kbang

Chư Sê

0 mm

đo tại TT Chư Sê, huyện Chư Sê

Pờ Tó

0 mm

đo tại Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa

Uar

0 mm

đo tại Xã Uar, huyện Krông Pa

Biển Hồ

0 mm

đo tại Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku

Hồ chứa nước Ia Dreh

0 mm

đo tại Hồ chứa nước Ia Dreh

Hồ chứa nước Tầu Dầu 2

0 mm

đo tại Ban quản lý hồ chứa nước Tầu Dầu 2

Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Thấp/Cao

18.1°/26.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

3.14 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0