Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 12/04/2024
Thấp/Cao
22.7/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.5/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.8/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.1/ 38.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
38.6/ 38.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30.4/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.5/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 34.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Thấp/Cao

20.1°/38.1°

Độ ẩm

30%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.64 km/giờ

Điểm ngưng

14.8 °C

Chỉ số UV

0.35