Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:06 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 26.9°
Sáng/Tối
24.5/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23.1°
Sáng/Tối
24.9/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.1°
Sáng/Tối
24.6/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.7/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 21.1°
Sáng/Tối
24/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 22°
Sáng/Tối
23.4/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.2°
Sáng/Tối
25.6/ 24.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 23.8°
Sáng/Tối
24.5/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.3°
Sáng/Tối
23.3/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.5°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21.4°
Sáng/Tối
23.9/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 24.2°
Sáng/Tối
22.2/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 22.6°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.9°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:02
Thấp/Cao

23.4°/38.2°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

2.95