Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:39 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.55 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.23 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.27 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.69 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.99 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.8 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.55 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.03 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.33 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.64 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.41 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.43 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.39 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.77 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.9 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.37 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.17 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.07 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.39 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.51 km/giờ

16:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.7 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.69 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.01 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.89 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.92 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.13 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.8 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.04 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.82 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.84 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

5.66 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.38