Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
24.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa

04:00

22.7°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
4.63 km/giờ

07:00

22.3°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.86 km/giờ

10:00

22.9°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.92 km/giờ

13:00

24.7°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.63 km/giờ

16:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.88 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.39 km/giờ

22:00

22.6°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.44 km/giờ
Ngày/Đêm
23.2/ 23°
Sáng/Tối
22.6/ 23.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa

01:00

22.4°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.65 km/giờ

04:00

22.2°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
4.1 km/giờ

07:00

22.8°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.93 km/giờ

10:00

22.3°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
4.59 km/giờ

13:00

24.8°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
5.04 km/giờ

16:00

23.7°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
4.99 km/giờ

19:00

22.5°C / 23.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
4.33 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
4.78 km/giờ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.2°
Sáng/Tối
21.3/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa

01:00

22.2°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
4.57 km/giờ

04:00

22.2°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
4.84 km/giờ

07:00

21.6°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.81 km/giờ

10:00

22.7°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.63 km/giờ

13:00

23.5°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
4.65 km/giờ

16:00

22.1°C / 23.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
5.02 km/giờ

19:00

22.6°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.72 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.84 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22.1°
Sáng/Tối
22.4/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ

01:00

22.9°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.61 km/giờ

04:00

22°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.69 km/giờ

07:00

21.5°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.74 km/giờ

10:00

22.4°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.67 km/giờ

13:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.43 km/giờ

16:00

25.8°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.14 km/giờ

19:00

22.2°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.49 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.68 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 22.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

21.3°/24.9°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

1.37 km

Gió

4.38 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0