Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:38 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 19.7°
Sáng/Tối
19.3/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 20.9°
Sáng/Tối
16.7/ 25.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.8/ 22°
Sáng/Tối
18.1/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.3/ 22.5°
Sáng/Tối
20.8/ 23.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 22.4°
Sáng/Tối
21.4/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 23.2°
Sáng/Tối
20.4/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 22°
Sáng/Tối
20.7/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 21°
Sáng/Tối
22.1/ 23.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 22°
Sáng/Tối
21.6/ 24.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.4/ 22.1°
Sáng/Tối
21.3/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Bầu trời quang đãng 23.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Thấp/Cao

16.1°/34.5°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

15.5 °C

Chỉ số UV

2.33