Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:05 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
24.4/ 22.5°
Sáng/Tối
21.7/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22.1/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22.4/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 22°
Sáng/Tối
22.3/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.2/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.8°
Sáng/Tối
22.1/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 21.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Thấp/Cao

21.2°/24.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.19 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0