Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:45 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa nhẹ
Huyện Chư Prông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

3.78 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0