Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

0.88 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.13