Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:10 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
31.8/ 21.6°
Sáng/Tối
19.3/ 24.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 21.1°
Sáng/Tối
20.7/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 24.7°
Sáng/Tối
19/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 28°
Sáng/Tối
22.7/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
24.7/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 23.8°
Sáng/Tối
20.7/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 23.8°
Sáng/Tối
20.1/ 33.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 23°
Sáng/Tối
19/ 34.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 23.8°
Sáng/Tối
19/ 34.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.6/ 22.6°
Sáng/Tối
20.5/ 35.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 24.4°
Sáng/Tối
18.5/ 35.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
20.4/ 38°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.7/ 26.9°
Sáng/Tối
22.4/ 37.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Thấp/Cao

18.8°/34.9°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.05 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

8.04