Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:21 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
21/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
19/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:59
Thấp/Cao

20°/38°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.8