Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:26 | 28/10/2021
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Thấp/Cao
18°/29°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.66 km/giờ
Điểm ngưng
20 °C
Chỉ số UV
0.28

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
320.44
NH3
0.08
NO
0.05
NO2
1.48
O3
64.37
PM10
38.45
PM25
37.26
SO2
0.61

Thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Tuần Giáo - Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên những ngày tới