Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:34 | 12/06/2024
Nhiều mây 23.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 24.3°.

Thấp/Cao
22.2°/31.5°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.23 km/giờ
Điểm ngưng
23.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
383.85
NH3
0.35
NO
0.11
NO2
3.94
O3
3.13
PM10
2.87
PM25
2.01
SO2
0.44

Thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuần Giáo - Điện Biên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuần Giáo - Điện Biên những ngày tới