Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 14/07/2024
Mưa nhẹ 24.9°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.5°.

Thấp/Cao
23.9°/34.1°
Độ ẩm
99%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.35 km/giờ
Điểm ngưng
24.3 °C
Chỉ số UV
0

Lượng mưa Huyện Điện Biên hôm nay

Lượng mưa địa điểm khác
0 mm

đo tại Mường Phăng 1

Hồ Nậm Ngám

Ban quản lý hồ Nậm Ngám

0 mm

Na Son

UBND xã Na Son

0 mm

Nậm Kè

Nhà văn hóa xã Nậm Kè

0 mm

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
363.83
NH3
0.91
NO
0.26
NO2
2.91
O3
0.94
PM10
5.47
PM25
4.81
SO2
0.63

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên những ngày tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên - Điện Biên những ngày tới