Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.7/ 22°
Sáng/Tối
19.9/ 25.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Bầu trời quang đãng

07:00

19.9°C / 20°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
0.84 km/giờ

10:00

21.5°C / 22.7°C
Mây thưa Mây thưa
84%
0.22 km/giờ

13:00

26.5°C / 26.1°C
Mây thưa Mây thưa
62%
0.57 km/giờ

16:00

27.4°C / 29.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
61%
0.15 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
75%
0.27 km/giờ

22:00

22.4°C / 23.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
23.6/ 19.3°
Sáng/Tối
19.5/ 22.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mưa nhẹ

01:00

20.8°C / 20.6°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.29 km/giờ

04:00

19.6°C / 19.2°C
Mây thưa Mây thưa
94%
0.16 km/giờ

07:00

20.4°C / 21.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.48 km/giờ

10:00

22.9°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.64 km/giờ

13:00

27.4°C / 28.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.73 km/giờ

16:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.47 km/giờ

19:00

20.1°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.24 km/giờ

22:00

19.2°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ
Ngày/Đêm
23.5/ 19.9°
Sáng/Tối
19.8/ 21.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:25
Mưa nhẹ

01:00

19.9°C / 19.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.94 km/giờ

04:00

19.1°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.95 km/giờ

07:00

19.9°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.95 km/giờ

10:00

21.3°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.87 km/giờ

13:00

26°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.94 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.67 km/giờ

19:00

20.8°C / 20.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
92%
0.28 km/giờ

22:00

19.8°C / 19.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 20.6°
Sáng/Tối
17.9/ 22.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:25
Mưa nhẹ

01:00

18.6°C / 18.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.83 km/giờ

04:00

17°C / 18.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.68 km/giờ

07:00

17.3°C / 17.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.72 km/giờ

10:00

25.5°C / 25.8°C
Mây thưa Mây thưa
67%
0.79 km/giờ

13:00

30°C / 29.5°C
Mây thưa Mây thưa
47%
0.69 km/giờ

16:00

26.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.52 km/giờ

19:00

22.1°C / 22.2°C
Mây cụm Mây cụm
80%
0.25 km/giờ

22:00

20.4°C / 20.8°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 22.9°
Sáng/Tối
17.3/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:25
Mây cụm

01:00

18.3°C / 19.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
93%
0.28 km/giờ

04:00

17.1°C / 17.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
0.39 km/giờ

07:00

17.5°C / 17.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
0.41 km/giờ

10:00

25.8°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
62%
0.09 km/giờ

13:00

29.3°C / 29.6°C
Mây cụm Mây cụm
44%
0.68 km/giờ

16:00

28.6°C / 28.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
0.59 km/giờ

19:00

22.9°C / 22.2°C
Mây cụm Mây cụm
69%
0.11 km/giờ

22:00

22.3°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 19.9°
Sáng/Tối
17.7/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:26
Bầu trời quang đãng

01:00

19.2°C / 19.6°C
Mây cụm Mây cụm
84%
0.23 km/giờ

04:00

17.9°C / 17.8°C
Mây thưa Mây thưa
91%
0.27 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây rải rác 18.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Thấp/Cao

18.9°/30.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

0