Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa vừa

13:00

27.7°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.32 km/giờ

16:00

27.3°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.1 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.09 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.7°
Sáng/Tối
23.7/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ

01:00

22.9°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.99 km/giờ

04:00

22.7°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.08 km/giờ

07:00

23.2°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.94 km/giờ

10:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.9 km/giờ

13:00

27.8°C / 29.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.94 km/giờ

16:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.06 km/giờ

19:00

23.2°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ

22:00

23.7°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.14 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23.9°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ

01:00

22.4°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

04:00

22.5°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.99 km/giờ

07:00

22.6°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.94 km/giờ

10:00

25.2°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.11 km/giờ

13:00

29°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.09 km/giờ

16:00

27.3°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.28 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.05 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.5/ 24.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.12 km/giờ

04:00

23.1°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.98 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ

10:00

27.5°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.32 km/giờ

13:00

30.4°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.28 km/giờ

16:00

29.9°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.1 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.02 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 24.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa

01:00

23.5°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ

04:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.19 km/giờ

07:00

24.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.16 km/giờ

10:00

28.5°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.33 km/giờ

13:00

28.9°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.21 km/giờ

16:00

25.9°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.53 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.45 km/giờ

22:00

25°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ
Ngày/Đêm
28.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa

01:00

23.6°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.14 km/giờ

04:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ

07:00

23.1°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.05 km/giờ

10:00

24.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.87 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Thấp/Cao

22.7°/28.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

12.6