Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:54 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Huyện Tuần Giáo
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết