Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:25 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:48
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

3.7 km

Gió

0.53 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.26