Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:56 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
8/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 11°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 12°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 10°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
13/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 18:05
Mưa nhẹ
Huyện Tuần Giáo
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:47
Thấp/Cao

13°/17°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

2.46