Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:02 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 26.6°
Sáng/Tối
23.6/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 24.6°
Sáng/Tối
25/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
23.7/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.4°
Sáng/Tối
24.2/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 27.4°
Sáng/Tối
25.6/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 22.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 22.5°
Sáng/Tối
21.1/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.5°
Sáng/Tối
23/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.2°
Sáng/Tối
23.7/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 27.5°
Sáng/Tối
23.7/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.9/ 32.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.6/ 25.6°
Sáng/Tối
26.4/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 24.4°
Sáng/Tối
27.6/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.9/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 30.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:27
Thấp/Cao

21.6°/38.4°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

19.4 °C

Chỉ số UV

2.78