Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Tuần Giáo
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:00
Thấp/Cao

19°/31°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0