Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:59 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
40/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:24
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:19
Thấp/Cao

16°/34°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0