Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:35 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 23.5°
Sáng/Tối
20.7/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.7/ 22.9°
Sáng/Tối
21.4/ 23.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.5°
Sáng/Tối
22.2/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 23.8°
Sáng/Tối
23.3/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25°
Sáng/Tối
23/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.9/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 21.9°
Sáng/Tối
24/ 22.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.6/ 22.8°
Sáng/Tối
21.5/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Thấp/Cao

21°/33.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0