Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:29 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Nhiều mây
Huyện Tuần Giáo
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

6.04