Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:32 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:28
Mưa nhẹ
Huyện Tuần Giáo
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Thấp/Cao

17°/29°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

5.14