Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:19 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.66