Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
37.7/ 26.3°
Sáng/Tối
20.3/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.7/ 27.6°
Sáng/Tối
22.9/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.2/ 27.8°
Sáng/Tối
23.6/ 34.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.8/ 24.6°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 22.9°
Sáng/Tối
23.2/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.5/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 32.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 33.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
42.2/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 36.1°
Áp suất

999 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
43.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 36.8°
Áp suất

999 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 37.7°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:27
Thấp/Cao

21.4°/40.9°

Độ ẩm

20%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.89 km/giờ

Điểm ngưng

11.9 °C

Chỉ số UV

5.57