Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:05 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:42
Mây cụm
Huyện Tuần Giáo
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:50
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

8.37 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết