Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Huyện Tuần Giáo
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7.35 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0