Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:32 | 12/06/2024
Thấp/Cao
25/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.5/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.1/ 29.2°
Tầm nhìn
9.42 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Thấp/Cao

24.9°/32.3°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0