Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:19 | 18/01/2022
Thấp/Cao
14/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thị xã Mường Lay
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:46
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0